ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ติดต่อ นางสาวอรสา ภูขมัง

วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561

เรียน นางสาวอรสา ภูขมัง* กรุณาอย่าโพสข้อความก่อกวน หรือข้อความหมิ่นประมาท

นางสาวอรสา ภูขมัง

Ms.Orasa Pukamang

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

Email : orasa.p@ubu.ac.th

Tel : 045353636