ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ติดต่อ นางสาวประไพจิตร สาตะรักษ์

วันที่ 21 ตุลาคม 2561

เรียน นางสาวประไพจิตร สาตะรักษ์



* กรุณาอย่าโพสข้อความก่อกวน หรือข้อความหมิ่นประมาท

นางสาวประไพจิตร สาตะรักษ์

Ms.Prapaijit Sataruk

ตำแหน่ง : ผู้ปฏิบัติงานบริหาร

Email : parpaijit.m@ubu.ac.th

Tel : 045353636