ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯCurriculum Vitae : นายศักดิ์ชัย รัศมี

การศึกษาผลงานตีพิมพ์

งานวิจัยเผยแพร่ระดับชาติ

 
11

ชื่อบทความ

journalผู้บันทึกข้อมูลบุคคล: นางสาวนิธินันท์ ปวะบุตร
ผู้บันทึกข้อมูลงานวิจัย: นายวุฒิพงศ์ จันทร์พันธ์

นายศักดิ์ชัย รัศมี

Mr.Sakchai Ratsamee

ตำแหน่ง : ช่างไฟฟ้า

Email : sakchai.r@ubu.ac.th

Tel : 3635