ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ
รายงานการประชุม
1. รายงานการประชุมกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 9/2559 (Please click to open) [29]
2. รายงานการประชุมกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ วาระพิเศษ 21 เม.ย. 59 (Please click to open) [16]
3. รายงานการประชุมกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ วาระพิเศษ15 ก.ค. 59 (Please click to open) [6]
4. รายงานการประชุมกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 8/2559 (Please click to open) [5]
5. รายงานการประชุมกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ วาระพิเศษ11 ส.ค. 59 (Please click to open) [2]
6. รายงานการประชุมกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 7/2559 (Please click to open) [2]
7. รายงานการประชุมกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 6/2559 (Please click to open) [1]
8. รายงานการประชุมกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ วาระพิเศษ30 พ.ค. 59 (Please click to open) [0]
9. รายงานการประชุมกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ วาระพิเศษ11 พ.ค. 59 (Please click to open) [0]
10. รายงานการประชุมกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 5/2559 (Please click to open) [2]
11. รายงานการประชุมกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 4/2559 (Please click to open) [6]
12. รายงานการประชุมกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 3/2559 (Please click to open) [2]
13. รายงานการประชุมกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 2/2559 (Please click to open) [3]
14. รายงานการประชุมกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ วาระพิเศษ4 ม.ค. 59 (Please click to open) [1]
15. รายงานการประชุมกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 1/2559 (Please click to open) [4]
16. รายงานการประชุมกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ วาระพิเศษ9 ธ.ค. 58 (Please click to open) [1]
17. รายงานการประชุมกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 12/2558 (Please click to open) [5]
18. รายงานการประชุมกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 11/2558 (Please click to open) [2]
19. รายงานการประชุมกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 10/2558 (Please click to open) [7]
20. รายงานการประชุมกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 9/2558 (Please click to open) [0]
21. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ วาระพิเศษ วันที่ 18 สิงหาคม 2558 (Please click to open) [27]
22. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ วาระพิเศษ วันที่ 16 มิถุนายน 2558 (Please click to open) [3]
23. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ วาระพิเศษ วันที่ 3 มิถุนายน 2558 (Please click to open) [2]
24. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ วาระพิเศษ วันที่ 16 มีนาคม 2558 (Please click to open) [0]
25. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ วาระพิเศษ วันที่ 16 มกราคม 2558 (Please click to open) [0]
26. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 8-2558 (Please click to open) [12]
27. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 7-2558 (Please click to open) [3]
28. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 6-2558 (Please click to open) [0]
29. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 4-2558 (Please click to open) [0]
30. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 3-2558 (Please click to open) [0]
31. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 2-2558 (Please click to open) [0]
32. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 1-2558 (Please click to open) [0]
33. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ วาระพิเศษ วันที่ 25 ธันวาคม 2557 (Please click to open) [0]
34. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ วาระพิเศษ วันที่ 15 ตุลาคม 2557 (Please click to open) [0]
35. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ วาระพิเศษ วันที่ 19 กันยายน 2557 (Please click to open) [0]
36. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ วาระพิเศษ วันที่ 1 กันยายน 2557 (Please click to open) [0]
37. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 12/2557 (Please click to open) [0]
38. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 11/2557 (Please click to open) [0]
39. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 10/2557 (Please click to open) [0]
40. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 9/2557 (Please click to open) [0]
41. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 8/2557 (Please click to open) [0]
42. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 7/2557 (Please click to open) [0]
43. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 6/2557 (Please click to open) [2]
44. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 5/2557 (Please click to open) [31]
45. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ วาระพิเศษ วันที่ 16 พฤษภาคม 2557 (Please click to open) [19]
46. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 4/2557 (Please click to open) [9]
47. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 3/2557 (Please click to open) [23]
48. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ วาระพิเศษ วันที่ 21 มีนาคม 2557 (Please click to open) [2]
49. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ วาระพิเศษ วันที่ 6 มีนาคม 2557 (Please click to open) [5]
50. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 2/2557 (Please click to open) [8]
51. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ วาระพิเศษ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 (Please click to open) [1]
52. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 1/2557 (Please click to open) [21]
53. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 12/2556 (Please click to open) [2]
54. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ วาระพิเศษ วันที่ 13 ธันวาคม 2556 (Please click to open) [0]
55. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 11/2556 (Please click to open) [3]
56. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ วาระพิเศษ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 (Please click to open) [0]
57. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 10/2556 (Please click to open) [2]
58. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ วาระพิเศษ วันที่ 24 ตุลาคม 2556 (Please click to open) [0]
59. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 9/2556 (Please click to open) [3]
60. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 8/2556 (Please click to open) [3]
61. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 7/2556 (Please click to open) [1]
62. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ วาระพิเศษ วันที่ 17 กรกฎาคม 2556 (Please click to open) [0]
63. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 6/2556 (Please click to open) [4]
64. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ วาระพิเศษ วันที่ 20 พฤษภาคม 2556 (Please click to open) [0]
65. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 5/2556 (Please click to open) [20]
66. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 4/2556 (Please click to open) [7]
67. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 3/2556 (Please click to open) [8]
68. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 2/2556 (Please click to open) [3]
69. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 1/2556 (Please click to open) [3]
70. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 12/2555 (Please click to open) [2]
71. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ วาระพิเศษ วันที่ 13 ธันวาคม 2555 (Please click to open) [0]
72. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 11/2555 (Please click to open) [1]
73. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 10/2555 (Please click to open) [2]
74. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ วาระพิเศษรับรองผลการเีรียน วันที่ 18 ตุลาคม 2555 (Please click to open) [2]
75. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 9/2555 (Please click to open) [3]
76. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 8/2555 (Please click to open) [2]
77. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ วาระพิเศษ วันที่ 15 สิงหาคม 2555 (Please click to open) [2]
78. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ วาระพิเศษ วันที่ 9 สิงหาคม 2555 (Please click to open) [1]
79. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 7/2555 (Please click to open) [9]
80. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ วาระพิเศษเพื่อพิจารณาวาระสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่6/2555 (Please click to open) [33]
81. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 6/2555 (Please click to open) [23]
82. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 5/2555 (Please click to open) [3]
83. รายงายการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ วาระพิเศษวันที่ 19 เมษายน 2555 (Please click to open) [39]
84. รายงายการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 4/2555 (Please click to open) [18]
85. รายงายการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 3/2555 (Please click to open) [7]
86. รายงายการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 2/2555 (Please click to open) [4]
87. รายงายการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 1/2555 (Please click to open) [2]
88. รายงายการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ วาระพิเศษวันที่ 16 ธันวาคม 2554 (Please click to open) [1]
89. รายงายการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 12/2554 (Please click to open) [3]
90. รายงายการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 11/2554 (Please click to open) [4]
91. รายงายการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 10/2554 (Please click to open) [2]
92. รายงายการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 9/2554 (Please click to open) [0]
93. รายงายการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 8/2554 (Please click to open) [6]
94. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 7/2554 (Please click to open) [46]
95. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 6/2554 (Please click to open) [4]
96. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 5/2554 (Please click to open) [1]
97. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 4/2554 (Please click to open) [1]
98. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 3/2554 (Please click to open) [1]
99. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 2/2554 (Please click to open) [0]
100. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 1/2554 (Please click to open) [1]
101. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 12/2553 (Please click to open) [0]
102. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ วาระพิเศษวันที่ 8 พฤศจิกายน 2553 (Please click to open) [0]
103. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 11/2553 (Please click to open) [0]
104. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 10/2553 (Please click to open) [0]
105. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 9/2553 (Please click to open) [1]
106. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 8/2553 (Please click to open) [0]
107. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 7/2553 (Please click to open) [2]
108. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 6/2553 (Please click to open) [0]
109. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 5/2553 (Please click to open) [0]
110. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 4/2553 (Please click to open) [0]
111. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 3/2553 (Please click to open) [0]
112. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 2/2553 (Please click to open) [0]
113. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 1/2553 (Please click to open) [0]
114. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 12/2552 (Please click to open) [0]
115. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 11/2552 (Please click to open) [0]
116. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 10/2552 (Please click to open) [1]
117. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 9/2552 (Please click to open) [0]
118. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 8/2552 (Please click to open) [0]
119. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 7/2552 (Please click to open) [0]
120. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 6/2552 (Please click to open) [0]
121. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 5/2552 (Please click to open) [0]
122. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 4/2552 (Please click to open) [0]
123. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 3/2552 (Please click to open) [0]
124. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 2/2552 (Please click to open) [0]
125. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 1/2552 (Please click to open) [0]
126. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ วาระพิเศษวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551 (Please click to open) [1]
127. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ วาระพิเศษวันที่ 19 มีนาคม 2551 (Please click to open) [0]
128. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ วาระพิเศษวันที่ 11 มีนาคม 2551 (Please click to open) [0]
129. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 12/2551 (Please click to open) [0]
130. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 11/2551 (Please click to open) [0]
131. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 10/2551 (Please click to open) [0]
132. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 9/2551 (Please click to open) [0]
133. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 8/2551 (Please click to open) [0]
134. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 7/2551 (Please click to open) [0]
135. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 6/2551 (Please click to open) [0]
136. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 5/2551 (Please click to open) [0]
137. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 4/2551 (Please click to open) [0]
138. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 3/2551 (Please click to open) [0]
139. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 2/2551 (Please click to open) [0]
140. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 1/2551 (Please click to open) [2]
141. รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบงานวิจัยคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 1/2551 (Please click to open) [0]