ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ
รายงานการประชุม
1. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 8/2560 (Please click to open) [32]
2. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ วาระพิเศษ วันที่ 8 กันยายน 2560 (Please click to open) [0]
3. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ วาระพิเศษ วันที่ 6 กรกฎาคม 2560 (Please click to open) [2]
4. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ วาระพิเศษ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 (Please click to open) [0]
5. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ วาระพิเศษ วันที่ 2 มิถุนายน 2560 (Please click to open) [0]
6. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ วาระพิเศษ วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 (Please click to open) [0]
7. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ วาระพิเศษ วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 (Please click to open) [0]
8. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ วาระพิเศษ วันที่ 7 เมษายน 2560 (Please click to open) [2]
9. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ วาระพิเศษ วันที่ 22 มีนาคม 2560 (Please click to open) [0]
10. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ วาระพิเศษ วันที่ 1 มีนาคม 2560 (Please click to open) [0]
11. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ วาระพิเศษ วันที่ 26 ธันวาคม 2559 (Please click to open) [0]
12. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ วาระพิเศษ วันที่ 23 ธันวาคม 2559 (Please click to open) [0]
13. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ วาระพิเศษ วันที่ 6 ตุลาคม 2559 (Please click to open) [0]
14. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 7/2560 (Please click to open) [8]
15. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 6/2560 (Please click to open) [3]
16. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 5/2560 (Please click to open) [0]
17. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 4/2560 (Please click to open) [4]
18. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 3/2560 (Please click to open) [0]
19. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 2/2560 (Please click to open) [0]
20. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 1/2560 (Please click to open) [5]
21. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 12/2559 (Please click to open) [0]
22. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 11/2559 (Please click to open) [2]
23. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 10/2559 (Please click to open) [9]
24. รายงานการประชุมกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 9/2559 (Please click to open) [29]
25. รายงานการประชุมกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ วาระพิเศษ 21 เม.ย. 59 (Please click to open) [16]
26. รายงานการประชุมกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ วาระพิเศษ15 ก.ค. 59 (Please click to open) [6]
27. รายงานการประชุมกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 8/2559 (Please click to open) [5]
28. รายงานการประชุมกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ วาระพิเศษ11 ส.ค. 59 (Please click to open) [2]
29. รายงานการประชุมกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 7/2559 (Please click to open) [2]
30. รายงานการประชุมกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 6/2559 (Please click to open) [1]
31. รายงานการประชุมกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ วาระพิเศษ30 พ.ค. 59 (Please click to open) [0]
32. รายงานการประชุมกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ วาระพิเศษ11 พ.ค. 59 (Please click to open) [0]
33. รายงานการประชุมกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 5/2559 (Please click to open) [2]
34. รายงานการประชุมกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 4/2559 (Please click to open) [6]
35. รายงานการประชุมกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 3/2559 (Please click to open) [2]
36. รายงานการประชุมกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 2/2559 (Please click to open) [3]
37. รายงานการประชุมกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ วาระพิเศษ4 ม.ค. 59 (Please click to open) [1]
38. รายงานการประชุมกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 1/2559 (Please click to open) [4]
39. รายงานการประชุมกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ วาระพิเศษ9 ธ.ค. 58 (Please click to open) [1]
40. รายงานการประชุมกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 12/2558 (Please click to open) [5]
41. รายงานการประชุมกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 11/2558 (Please click to open) [2]
42. รายงานการประชุมกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 10/2558 (Please click to open) [7]
43. รายงานการประชุมกรรมการประจำคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 9/2558 (Please click to open) [0]
44. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ วาระพิเศษ วันที่ 18 สิงหาคม 2558 (Please click to open) [27]
45. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ วาระพิเศษ วันที่ 16 มิถุนายน 2558 (Please click to open) [3]
46. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ วาระพิเศษ วันที่ 3 มิถุนายน 2558 (Please click to open) [2]
47. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ วาระพิเศษ วันที่ 16 มีนาคม 2558 (Please click to open) [0]
48. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ วาระพิเศษ วันที่ 16 มกราคม 2558 (Please click to open) [0]
49. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 8-2558 (Please click to open) [12]
50. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 7-2558 (Please click to open) [3]
51. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 6-2558 (Please click to open) [0]
52. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 4-2558 (Please click to open) [0]
53. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 3-2558 (Please click to open) [0]
54. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 2-2558 (Please click to open) [0]
55. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 1-2558 (Please click to open) [0]
56. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ วาระพิเศษ วันที่ 25 ธันวาคม 2557 (Please click to open) [0]
57. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ วาระพิเศษ วันที่ 15 ตุลาคม 2557 (Please click to open) [0]
58. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ วาระพิเศษ วันที่ 19 กันยายน 2557 (Please click to open) [0]
59. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ วาระพิเศษ วันที่ 1 กันยายน 2557 (Please click to open) [0]
60. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 12/2557 (Please click to open) [0]
61. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 11/2557 (Please click to open) [0]
62. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 10/2557 (Please click to open) [0]
63. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 9/2557 (Please click to open) [0]
64. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 8/2557 (Please click to open) [0]
65. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 7/2557 (Please click to open) [0]
66. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 6/2557 (Please click to open) [2]
67. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 5/2557 (Please click to open) [31]
68. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ วาระพิเศษ วันที่ 16 พฤษภาคม 2557 (Please click to open) [19]
69. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 4/2557 (Please click to open) [9]
70. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 3/2557 (Please click to open) [23]
71. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ วาระพิเศษ วันที่ 21 มีนาคม 2557 (Please click to open) [2]
72. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ วาระพิเศษ วันที่ 6 มีนาคม 2557 (Please click to open) [5]
73. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 2/2557 (Please click to open) [8]
74. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ วาระพิเศษ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 (Please click to open) [1]
75. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 1/2557 (Please click to open) [21]
76. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 12/2556 (Please click to open) [2]
77. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ วาระพิเศษ วันที่ 13 ธันวาคม 2556 (Please click to open) [0]
78. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 11/2556 (Please click to open) [3]
79. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ วาระพิเศษ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2556 (Please click to open) [0]
80. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 10/2556 (Please click to open) [2]
81. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ วาระพิเศษ วันที่ 24 ตุลาคม 2556 (Please click to open) [0]
82. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 9/2556 (Please click to open) [3]
83. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 8/2556 (Please click to open) [3]
84. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 7/2556 (Please click to open) [1]
85. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ วาระพิเศษ วันที่ 17 กรกฎาคม 2556 (Please click to open) [0]
86. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 6/2556 (Please click to open) [4]
87. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ วาระพิเศษ วันที่ 20 พฤษภาคม 2556 (Please click to open) [0]
88. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 5/2556 (Please click to open) [20]
89. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 4/2556 (Please click to open) [7]
90. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 3/2556 (Please click to open) [8]
91. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 2/2556 (Please click to open) [3]
92. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 1/2556 (Please click to open) [3]
93. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 12/2555 (Please click to open) [2]
94. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ วาระพิเศษ วันที่ 13 ธันวาคม 2555 (Please click to open) [0]
95. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 11/2555 (Please click to open) [1]
96. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 10/2555 (Please click to open) [2]
97. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ วาระพิเศษรับรองผลการเีรียน วันที่ 18 ตุลาคม 2555 (Please click to open) [2]
98. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 9/2555 (Please click to open) [3]
99. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 8/2555 (Please click to open) [2]
100. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ วาระพิเศษ วันที่ 15 สิงหาคม 2555 (Please click to open) [2]
101. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ วาระพิเศษ วันที่ 9 สิงหาคม 2555 (Please click to open) [1]
102. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 7/2555 (Please click to open) [9]
103. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ วาระพิเศษเพื่อพิจารณาวาระสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่6/2555 (Please click to open) [33]
104. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 6/2555 (Please click to open) [23]
105. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 5/2555 (Please click to open) [3]
106. รายงายการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ วาระพิเศษวันที่ 19 เมษายน 2555 (Please click to open) [39]
107. รายงายการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 4/2555 (Please click to open) [18]
108. รายงายการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 3/2555 (Please click to open) [7]
109. รายงายการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 2/2555 (Please click to open) [4]
110. รายงายการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 1/2555 (Please click to open) [2]
111. รายงายการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ วาระพิเศษวันที่ 16 ธันวาคม 2554 (Please click to open) [1]
112. รายงายการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 12/2554 (Please click to open) [3]
113. รายงายการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 11/2554 (Please click to open) [4]
114. รายงายการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 10/2554 (Please click to open) [2]
115. รายงายการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 9/2554 (Please click to open) [0]
116. รายงายการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 8/2554 (Please click to open) [6]
117. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 7/2554 (Please click to open) [46]
118. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 6/2554 (Please click to open) [4]
119. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 5/2554 (Please click to open) [4]
120. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 4/2554 (Please click to open) [4]
121. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 3/2554 (Please click to open) [4]
122. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 2/2554 (Please click to open) [0]
123. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 1/2554 (Please click to open) [1]
124. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 12/2553 (Please click to open) [0]
125. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ วาระพิเศษวันที่ 8 พฤศจิกายน 2553 (Please click to open) [0]
126. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 11/2553 (Please click to open) [7]
127. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 10/2553 (Please click to open) [0]
128. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 9/2553 (Please click to open) [1]
129. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 8/2553 (Please click to open) [0]
130. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 7/2553 (Please click to open) [3]
131. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 6/2553 (Please click to open) [0]
132. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 5/2553 (Please click to open) [3]
133. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 4/2553 (Please click to open) [3]
134. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 3/2553 (Please click to open) [0]
135. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 2/2553 (Please click to open) [0]
136. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 1/2553 (Please click to open) [0]
137. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 12/2552 (Please click to open) [0]
138. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 11/2552 (Please click to open) [4]
139. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 10/2552 (Please click to open) [1]
140. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 9/2552 (Please click to open) [0]
141. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 8/2552 (Please click to open) [0]
142. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 7/2552 (Please click to open) [0]
143. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 6/2552 (Please click to open) [0]
144. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 5/2552 (Please click to open) [0]
145. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 4/2552 (Please click to open) [0]
146. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 3/2552 (Please click to open) [0]
147. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 2/2552 (Please click to open) [0]
148. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 1/2552 (Please click to open) [0]
149. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ วาระพิเศษวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2551 (Please click to open) [1]
150. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ วาระพิเศษวันที่ 19 มีนาคม 2551 (Please click to open) [0]
151. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ วาระพิเศษวันที่ 11 มีนาคม 2551 (Please click to open) [0]
152. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 12/2551 (Please click to open) [0]
153. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 11/2551 (Please click to open) [0]
154. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 10/2551 (Please click to open) [0]
155. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 9/2551 (Please click to open) [0]
156. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 8/2551 (Please click to open) [0]
157. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 7/2551 (Please click to open) [0]
158. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 6/2551 (Please click to open) [0]
159. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 5/2551 (Please click to open) [0]
160. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 4/2551 (Please click to open) [0]
161. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 3/2551 (Please click to open) [0]
162. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 2/2551 (Please click to open) [5]
163. รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 1/2551 (Please click to open) [8]
164. รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนาระบบงานวิจัยคณะเภสัชศาสตร์ ครั้งที่ 1/2551 (Please click to open) [0]