ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


16
ต.ค.
ประชุมวิชาการ เรื่อง The 12th Annual Conference of Northeastern Pharmacy Research 2020: Transformation of Pharmacy Profession in The Digital Era:
11
ต.ค.
ประชาสัมพันธ์งานมหกรรมการแสดงผลงานระดับชาติ ด้านการพัฒนางานประจำสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ครั้งที่ 4
11
ต.ค.
ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการงานดูแลสวนและภูมิทัศน์ ตำแหน่งคนงาน จำนวน 1 อัตรา
11
ต.ค.
รับสมัครคัดเลือกพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร ปฏิบัติงานธุรการกลุ่มวิชา จำนวน 1 อัตรา
09
ต.ค.
รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน ๑ อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๒
09
ต.ค.
ประชุมวิชาการโครงการ The North Eastern Neuropsychiatric Pharmacy Symposium 2020 “Pharmacotherapy in neuropsychiatry”
04
ต.ค.
ตารางเรียน ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562
20
ก.ย.
การรับสมัครสอบความรู้ฯ ครั้งที่ 7/2562 (PLE-CC2) และการสอบความรู้ครั้งที่ 8/2562 (PLE-CC1)
20
ก.ย.
ประชาสัมพันธ์สินเชื่อเพื่อพนักงานมหาวิทยาลัยจากธนาคารกรุงไทย
17
ก.ย.
ทุนวิจัยระยะสั้น ณ ประเทศฝรั่งเศส Junior Research Fellowship Program 2020
04
ต.ค.
ตารางสอบปลายภาค ภาคการศึกษา 1/2562
03
ก.ย.
ขยายเวลาการรับสมัครอาจารย์ จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 18 ตุลาคม 2562
08
ส.ค.
ประชาสัมพันธ์ประกาศการรับสมัครบุคลากร
26
ก.ค.
ประชาสัมพันธ์ทุนช่วยเหลือฉุกเฉิน มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ปีการศึกษา 2562
26
ก.ค.
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครสอบคัดเลือกนักศึกษาเพื่อเข้าร่วมโครงการฝึกงานด้านเทคนิคในต่างประเทศ (IAESTE Thailand) ประจำปี 2563
15
ก.ค.
ประชาสัมพันธ์เว็บไซต์หางานด้านการแพทย์
31
ก.ค.
ตารางเรียนภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2562 (ระดับปริญญาตรี)
20
มิ.ย.
กำหนดการสอบความรู้ฯ ปี พ.ศ.2562-2564
18
มิ.ย.
การจัดประชุม Our Ocean Youth Leadership Summit ครั้งที่ 4
30
เม.ย.
คู่มือการทำสัญญานักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562
24
เม.ย.
ประกาศคณะฯ เรื่องการแต่งกายระหว่างฝึกงานของนักศึกษาคณะเภสัชฯ ม.อุบลฯ
18
มี.ค.
บริษัท เอเบิ้ล เมดิคอล จำกัด รับสมัครเภสัชกร จำนวน 4 อัตรา
01
มี.ค.
การจองห้องเรียนนอกเวลาราชการ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
07
ก.พ.
บริษัท แมคโครฟาร์ จำกัด ประกาศรับสมัครเภสัชกร จำนวน 4 ตำแหน่ง
25
ม.ค.
สำนักงานบริหารงานการศึกษาพิเศษ ประชาสัมพันธ์ช่องทางรับข้อร้องเรียน
24
เม.ย.
คู่มือสารนิพนธ์ ประจำปีการศึกษา 2562
04
ก.ค.
ขอแจ้งราชอาณาจักรสวาซิแลนด์เปลี่ยนชื่อประเทศอย่างเป็นทางการ
16
พ.ค.
คู่มือการทำสัญญานักศึกษาเพื่อศึกษาวิชาเภสัชศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2560
15
พ.ค.
คู่มือสารนิพนธ์ 2561
08
พ.ค.
ขอเชิญผู้สนใจเข้าใช้งานสืบค้นข้อมูล ฐานข้อมูลตำรับยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ (ฐานข้อมูลใหม่)
07
พ.ย.
การรับรองคุณวุฒิเพื่อประโยชน์ในการบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสำหรับคุณวุฒิภายในประเทศ
17
ก.พ.
แนวปฏิบัติในการคุมสอบคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
16
ก.พ.
การลงทะเบียนเพื่อใช้ uptodate anywhere
25
พ.ย.
วิธีดำเนินการขอรหัสผ่านสำหรับใช้ระบบ VPN มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี