ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ข้อมูลเบี้องต้นของ UBU go Google

เชิญร่วมงานการเปิดตัว Google Apps (UBU GO GOOGLE) ในวันศุกร์ที่ 1 ส.ค. 2557 ณ อาคารอเนกประสงค์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ตั้งแต่เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป 

ubu go google

  • ระบบตรวจสอบและรับบัญชีผู้ใช้ Google Apps

https://irs.ubu.ac.th/ocn/gapps/

  • ขั้นตอนเริ่มต้นใช้งาน google app

http://gapps.ubu.ac.th/reim-tn-chi-ngan

  • รายชื่อกลุ่มผู้ใช้ ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1HziV_9vABpCI-MEhi9eKd_xdz95OxdT3A7OHjXGQwUc/edit#gid=0

 

  • Fanpage Ubo Go Google

https://www.facebook.com/Ubugogoogle?fref=ts

Ubon Ratchathani University Apps for Education หรือ UBU @ Google Apps ซึ่งเป็นระบบที่ได้รับการสนับสนุนจาก Google Application for Education ซึ่งจะรวบรวมเครื่องมือ ทรัพยากรต่างๆ ที่ สามารถใช้ในการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถที่จะเข้าถึงได้ ทุกที่ทุกเวลา อาทิ ระบบ Gmail เพื่อการติดต่อสื่อสาร , Google Calendar เพื่อการวางแผนการทำงานอย่างมีระสิทธิภาพ , Google Drive สำหรับการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ , Google Plus ระบบ Social Network ในการ Share ความรู้ และ Hang Out เพื่อนัดประชุมกลุ่มโดยไม่ต้องเดินทาง

 

พบปัญหาการใช้งาน ติดต่อ  
https://www.facebook.com/Ubugogoogle
 
โทรศัพท์ : 0-4535-3113 , 0-4535-3000 ต่อ 1511 

อบรมการใช้งานติดต่อ : 0-4535-3104

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นายนรเศรษฐ์ ทองคำ (31 กรกฎาคม 2557 ,10:50 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 14 สิงหาคม 2557 ,13:25 โดย นายนรเศรษฐ์ ทองคำ)