ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


รับสมัครนักศึกษาทำงานระหว่างเรียน ตั้งแต่วันนี้-30 ก.ย. 60

โครงการสนันสนุนการดำเนินงานศูนย์บริการจัดหางานระหว่างเรียนประจำปีการศึกษา 2560

       เพื่อให้นักศึกษาได้ทำงานระหว่างเรียนและได้ฝึกประสบการณ์จากการทำงาน รวมถึงได้ค่าตอบแทน

                                                         ปฎิบัติงานไม่เกิน          3.5 ชั่วโมงหรือครึ่งวัน       อัตราค่าตอบแทน 150 บาท

                                                          ปฎิบัติงาน                    7 ชั่วโมงหรือหนึ่งวัน          อัตราค่าตอบแทน 300 บาท

                                                                        ระยะเวลาจ้างงานเริ่มตั้งแต่ 19 พ.ย 59 - 30 ก.ย. 60

             

                                                                   สามารถรับใบสมัครได้ที่งานกิจการนักศึกษา คณะเภสัชศาสตร์

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี (25 พฤศจิกายน 2559 ,14:10 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2559 ,14:33 โดย นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี)

เอกสารประกอบ
1. ใบสมัคร
2. รายละเอียด