ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


กฎหมายเกี่ยวกับเครื่องสำอาง

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้ประชาสัมพันธ์กฎหมายเกี่ยวกับเครื่องสำอาง นั้น ในการนี้จึงใคร่ขอประชาสัมพันธ์ ถึงคณาจารย์ นักวิจัย และผู้เกี่ยวข้องทราบกฎหมายดังกล่าว ดัง ลิ้งด้านล่างนี้

http://e-cosmetic.fda.moph.go.th/frontend/theme_4/information_category.php?Submit=Clear&ID_Inf_Nw_Category=3

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางสาวดารุณี นามห่อ (23 ธันวาคม 2559 ,10:15 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 23 ธันวาคม 2559 ,10:20 โดย นางสาวดารุณี นามห่อ)

เอกสารประกอบ
1. เอกสารแนบ