ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


รพ.ราชเวชอุบลราชธานี รับเภสัชกรประจำ เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 60 เป็นต้นไป

สอบถามรายละเอียด

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่ 08.00-17.00 น. เว้นวันหยุดราชการ

โทรศัพท์ 045-280040 ต่อ 2006-2009

โทรศัพท์มือถือ 087-4474521

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี (6 กุมภาพันธ์ 2560 ,15:32 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 6 กุมภาพันธ์ 2560 ,15:40 โดย นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี)

เอกสารประกอบ
1. รายละเอียด