ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


แนวปฏิบัติในการคุมสอบคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

งานวิชาการขออนุญาตแจ้งแนวปฏิบัติในการคุมสอบคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ (17 กุมภาพันธ์ 2560 ,10:18 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ,10:21 โดย นางสาวสุดารัตน์ ทำนุ)

เอกสารประกอบ
1. แนวปฏิบัติในการคุมสอบ