ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ห้างหุ้นส่วนจำกัด คลังยากรุ๊ป รับสมัครเภสัชกร FULL TIME จำนวน 1 ตำแหน่ง (เพศหญิง)

ประจำสาขา คลังยาเลิงนกทา อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร

ไม่ต้องมีประสบการณ์ รักงานบริการ มนุษยสัมพันธ์ดี

เงินเดือน 35,000 บาท(รวมใบประกอบ) มีค่า COMMISSION

 ทำงาน 5 วันๆละ 8 ชั่วโมง ค่าตอบแทนนอกเวลา ชั่วโมงละ 150 บาท

ประกันรายได้ไม่ต่ำกว่า 40,000 บาท/เดือน มีผู้ช่วย 2 คน

 สนใจติดต่อ ภก.นิคม  สิทธิไกรพงษ์ (หนุ่ย Rx 5 UBU)  โทร 0973258999

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี (2 มีนาคม 2560 ,08:59 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 2 มีนาคม 2560 ,09:08 โดย นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี)