ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ขอเชิญเข้าร่วมการจัดงาน China Education Fair ครั้งที่ 1 ณ เมืองเซียงเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมงาน China Education Fair ครั้งที่ 1 ณ  เมืองเซียงเหมิน สาธารณรัฐประชาชนจีน กำหนดจัดในระหว่างวันที 3-5 พฤศจิกายน 2560 รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางสาวดารุณี นามห่อ (17 มีนาคม 2560 ,09:04 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 17 มีนาคม 2560 ,09:08 โดย นางสาวดารุณี นามห่อ)

เอกสารประกอบ
1. เอกสารแนบ