ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


สำนักงานสิทธิบัตรญี่ปุ่น กำหนดจัดฝึกอบรมทรัพย์สินทางปัญญาประจำปี 2560

ขอประชาสัมพันธ์ คณาจารย์ ผู้สนใจ สำนักงานสิทธิบัตรญี่ปุ่น กำหนดจัดฝึกอบรมทรัพย์สินทางปัญญาประจำปี 2560 จำนวน 5 หลักสูตร รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางสาวดารุณี นามห่อ (18 พฤษภาคม 2560 ,13:43 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 18 พฤษภาคม 2560 ,13:46 โดย นางสาวดารุณี นามห่อ)

เอกสารประกอบ
1. เอกสารแนบ