ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


หสน.โรงงานเภสัชกรรมพอนด์เคมีคอล ประเทศไทย เปิดรับสมัครเภสัชกรจำนวนหลายอัตรา

สามารถติดต่อได้ที่

79 ม.4 ถนนรามอินทรา  แขวงอนุเสาวรีย์  เขตบางเขต กทม. 10220

โทร. 02-9005588 ต่อ 116,138 หรือโทร. 094-1812510

www.pondschemical.com

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี (09 มิถุนายน 2560 ,13:16 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 09 มิถุนายน 2560 ,13:22 โดย นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี)

เอกสารประกอบ
1. รายละเอียด1
2. รายละเอียด2