ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


รับสมัครนักศึกษาเข้าร่วมโครงการทูตกิจกรรมวิเทศสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 (UBU Ambassador)

ขอเชิญนักศึกษา สมัครเข้าร่วมโครงการทูตกิจกรรมวิเทศสัมพันธ์ ครั้งที่ 2 (UBU Ambassador) กำหนดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 26 มิถุนายน 2560 สมัครทางอิเล็กทรอนิกส์ intercoop@ubu.ac.th หรือสมัครได้ด้วยตนเอง ที่สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ชั้น 3 อาคารสำนักงานอธิการบดีหลังเก่า รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางสาวดารุณี นามห่อ (14 มิถุนายน 2560 ,13:25 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 14 มิถุนายน 2560 ,13:36 โดย นางสาวดารุณี นามห่อ)

เอกสารประกอบ
1. เอกสารแนบ