ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษา ภายใต้ UMAP Program A&B 2017-2 (for spring Semester 2018)

ด้วยสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ ขอประชาสัมพันธ์ ทุนการศึกษา ภายใต้ UMAP Program A&B  2017-2 (for spring Semester 2018) ให้นักศึกษาที่สนใจเข้ารับสมัครทุน โดยส่งใบสมัครและหลักฐานการสมัครได้ที่ งานวิเทศสัมพันธ์ คณะเภสัชศาสตร์ ภายในวันที่ 22 กันยายน 2560 

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางสาวสดใส ตะรินันท์ (28 มิถุนายน 2560 ,09:13 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 28 มิถุนายน 2560 ,09:18 โดย นางสาวสดใส ตะรินันท์)