ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


กรมแพทย์ทหารอากาศ รับสมัครนักศึกษาเภสัชศาสตร์ผู้ทำสัญญาฯซึงจะสำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2560 เพื่อสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติราชการชดใช้ทุนจำนวน 5 อัตรา

เปิดรับสมัครระหว่างวันที่ 7-31 สิงหาคม 2560 ในวันเวลาราชการ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในประกาศรับสมัครทางเว็บไซต์และ เฟชบุ๊ก ของ กรมแพทย์ทหารอากาศ 

www.medical.ryaf.mi.th

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี (10 สิงหาคม 2560 ,14:36 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 10 สิงหาคม 2560 ,14:51 โดย นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี)

เอกสารประกอบ
1. รายละเอียด