ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


Workshop on Compaction Simulation, 25-27 Sep., Singapore.

ด้วยภาควิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ ร่วมกับบริษัท Medelpharm ประเทศฝรั่งเศส เชิญเข้าร่วมสัมมนาทางวิชาการและปฏิบัติการกับเครื่องทดสอบการตอกเม็ดยา ในระหว่างวันที่ 25-27 กันยายน 2560 รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารแนบ

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางสาววิภาดา ขจัดมลทิน (11 สิงหาคม 2560 ,09:20 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 11 สิงหาคม 2560 ,09:29 โดย นางสาววิภาดา ขจัดมลทิน)

เอกสารประกอบ
1. รายละเอียดเพิ่มเติม