ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องตรวจสอบอุณหภุมิ จำนวน 2 ชุด(งบจังหวัด60)

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางสาวปนิดา มุขมณี (23 สิงหาคม 2560 ,19:56 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 24 สิงหาคม 2560 ,12:40 โดย นางสาวปนิดา มุขมณี)

เอกสารประกอบ
1. จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องตรวจสอบอุณหภูมิ จำนวน 2 ชุอ
2. ราคากลาง เครื่องตรวจสอบอุณหภูมิ จำนวน 2 ชุด