ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องตรวจสอบอุณหภูมิและความชื้น จำนวน 3 เครื่อง(งบจังหวัด60)

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางสาวปนิดา มุขมณี (24 สิงหาคม 2560 ,12:38 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 28 สิงหาคม 2560 ,07:18 โดย นางสาวปนิดา มุขมณี)

เอกสารประกอบ
1. จัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ เครื่องตรวจสอบอุณหภูมิและความชื้น จำนวน 3 เครื่อง