ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแข่งขัน เศรษฐศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ 9 ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2560

สามารถศึกษาระเบียบการแข่งขันและสมัครได้ที่ 

www.set.or.th/phetecon

ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม - 24 กันยายน 2560

แข่งขันวันที่ 8 ตุลาคม 2560 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี (4 กันยายน 2560 ,14:00 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 4 กันยายน 2560 ,14:09 โดย นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี)

เอกสารประกอบ
1. รายละเอียด