ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาต่อ ณ ประเทศฮังการี ระดับปริญญาโท และเอก

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาต่อ ณ ประเทศฮังการี ระดับปริญญาโท และเอก

 

ตามที่นพ.ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายเปเตอร์ ยาค็อบ (HE Mr Peter Jakab) เอกอัครราชทูตฮังการีประจำประเทศไทย ร่วมลงนามในเอกสารโครงการแลกเปลี่ยนด้านการศึกษาและวิทยาศาสตร์ ระหว่างกระทรวงศึกษาธิการแห่งราชอาณาจักรไทย และกระทรวงศักยภาพมนุษย์แห่งประเทศฮังการี สำหรับปี ค.ศ.2017-2018 (Educational and Scientific Exchange Programme between the Ministry of Education of the Kingdom of Thailand and the Ministry of Human Capacities of Hungary for the Years 2017 and 2018) เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

 

โดยฮังการีเสนอที่จะมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ให้กับนักเรียนนักศึกษาไทย จำนวน 40 ทุนต่อปี ในสาขาต่าง ๆ อาทิ สาขาวิทยาศาสตร์การเกษตร สาขาการแพทย์และสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ สาขาศาสนศึกษา เป็นต้น ซึ่งเป็นทุนการศึกษาแบบเต็มจำนวน (Full Scholarship) ครอบคลุมทั้งค่าใช้จ่าย ค่าเล่าเรียน ค่าประกันต่าง ๆ ถือเป็นโอกาสดีของเด็กไทยในทุกระดับที่จะได้เรียนในสาขาต่าง ๆ ที่ฮังการี

 

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรและทุนการศึกษา http://studyinhungary.hu/study-in-hungary/menu/stipendium-hungaricum-scholarship-programme http://studyinhungary.hu/study-in-hungary/menu/stipendium-hungaricum-scholarship-programme

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางสาวติณณา ภาษาพรม (15 พฤศจิกายน 2560 ,15:01 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 20 พฤศจิกายน 2560 ,08:47 โดย นางสาวติณณา ภาษาพรม)

เอกสารประกอบ
1. เอกสารแนบ