ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ประชาสัมพันธ์ทุนศึกษา/อบรม/วิจัย ของรัฐบาลออสเตรีย Ernst Mach Grant-ASEA-UNINET ประจำปีการศึกษา 2018

สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ได้แจ้งประชาสัมพันธ์ทุน Ernst Mach Grant-ASEA-UNINET ประจำปี 2561 เพื่อไปศึกษา ฝึกอบรม วิจัย ณ สถาบันอุดมศึกษาในสาธารณรัฐออสเตรีย
 
โดยทุนดังกล่าวแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ
 
1. Post-doctoral Grant (ทุนวิจัยหลังปริญญาเอก) ระยะเวลา 3-9 เดือน
2. Ph.D. Grant (ทุนปริญญาเอก) ระยะเวลา 3 ปี
3. Sandwich Grant (ทุนวิจัยสำหรับนักศึกษาปริญญาเอก) ระยะเวลา 9 เดือน
4. Music Grant (ทุนดนตรี) ระยะเวลา 9 เดือน 
 
ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://www.grants.at และ http://www.asea-uninet.org/87.ernst-mach--grant-emg/ และสามารถสมัครออนไลน์ได้โดยตรงเท่านั้น ทาง http://www.scholrships.at ภายในวันที่ 31 มีนาคม 2561
Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางสาวติณณา ภาษาพรม (27 พฤศจิกายน 2560 ,10:49 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 27 พฤศจิกายน 2560 ,10:58 โดย นางสาวติณณา ภาษาพรม)

เอกสารประกอบ
1. เอกสารแนบ