ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ประจำปีการสึกษา 2561

เลือกตั้งทั่วไปวันพุธที่ 17 มกราคม 2561 เวลา 09.00-16.00 น. ณ คณะต้นสังกัด

 

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี (28 พฤศจิกายน 2560 ,14:10 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 28 พฤศจิกายน 2560 ,15:27 โดย นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี)

เอกสารประกอบ
1. รายละเอียด