ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ประชาสัมพันธ์กำหนดการสรรหานายกสภามหาวิทยาลัยอุบลราชธานีในวาระต่อไป

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางนิธินันท์ สุยะลา (19 ธันวาคม 2560 ,14:53 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 19 ธันวาคม 2560 ,14:58 โดย นางนิธินันท์ สุยะลา)

เอกสารประกอบ
1. รายละเอียดเพิ่มเติม