ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง Rational pharmacotherapy in clinical practice conference วันที่8-9 ก.พ.2561

ขอเรียนเชิญบุคลากรผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการโครงการประชุมวิชาการ เรื่อง Rational pharmacotherapy in clinical practice conference ครั้งที่ 2 ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องปทุมวัน ชั้น 5 โรงแรมสุนีย์แกรนด์ โฮเทล แอน คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี

ลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุม

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางวรรณา พุ่มพฤกษา (09 มกราคม 2561 ,13:45 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 09 มกราคม 2561 ,14:18 โดย นางวรรณา พุ่มพฤกษา)

เอกสารประกอบ
1. โครงการ