ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ขอเชิญเข้าร่วมงานประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม ครั้งที่ 2 “การพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพและเครื่องสำอางเพื่อการตกแต่ง”

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ร่วมกับ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข
 
ขอเชิญบุคลากรและผู้ที่สนใจทุกท่าน
 
เข้าร่วมงานประชุมวิชาการเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ผลิตภัณฑ์สุขภาพและความงาม ครั้งที่ 2 ในหัวข้อ “การพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพและเครื่องสำอางเพื่อการตกแต่ง” ในระหว่างวันที่ 28-29 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมเอเชีย กรุงเทพมหานคร
 
 
ขั้นตอนการลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมและชำระเงินค่าลงทะเบียน
1. สมัครและลงทะเบียน
    1.1. สมัครออนไลน์ได้ที่  คลิก 
    1.2 สแกน QR code สำหรับการลงทะเบียนออนไลน์ 
                                     
2. การชำระค่าลงทะเบียน
เมื่อลงทะเบียนออนไลน์เรียบร้อยแล้ว สามรถชำระค่าลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมวิชาการฯ มาที่ 
            บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
            ชื่อบัญชี “Cosmetic Sciences and Health Products Phar UBU 2018” 
            เลขที่บัญชี 869-227114-6
 
โดยมีอัตราการชำระดังนี้ 
              ลงทะเบียนและชำระค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 30 เมษายน 2561 (Early Bird Rate) 4,000 บาท
              ลงทะเบียนและชำระค่าลงทะเบียน ระหว่างวันที่ 1 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2561 (Regular Rate)  5,500 บาท
 
3. การส่งเอกสารการชำระเงิน
เมื่อชำระค่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว แจ้งชำระค่าลงทะเบียนมาที่ คลิก
 
หมายเหตุ
- ไม่รับลงทะเบียนหน้างาน 
 
 
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
คุณดารุณี นามห่อ
darunee.n@ubu.ac.th
0-4535-3603 
 
 
 
 

 

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางสาวติณณา ภาษาพรม (19 มกราคม 2561 ,09:43 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 26 เมษายน 2561 ,10:13 โดย นางสาวติณณา ภาษาพรม)

เอกสารประกอบ
1. เอกสารแนบ