ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ทุนฝึกอบรมหลีกสูตรต่างๆจำนวน 10 หลักสูตร ของสำนักเลขาธิการแผนโคลัมโบ (CPS)ร่วมกับรัฐบาลอินเดีย ณประเทศอินเดีย ต

เรียน ผู้นสนใจทุกท่าน

ทุนฝึกอบรมหลีกสูตรต่างๆจำนวน 10 หลักสูตร ของสำนักเลขาธิการแผนโคลัมโบ (CPS)ร่วมกับรัฐบาลอินเดีย ณ ประเทศอินเดีย

คลิก รายละเอียดทุนฝึกอบรม ณ ประเทศอินเดีย

 

รายละเอียดดังแนบ

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางสาวติณณา ภาษาพรม (16 กุมภาพันธ์ 2561 ,08:58 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ,09:16 โดย นางสาวติณณา ภาษาพรม)