ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


โครงการบูรณาการองค์ความรู้การวิจัยและพัฒนาสมุนไพรไทยรองรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0

              ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการบูรณาการองค์ความรู้การวิจัยและพัฒนาสมุนไพรไทยรองรับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 กำหนดจัดในระหว่างวันที่ 26 - 29 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. - 16.30 น. ณ สถาบันวิจัยการแพทย์แผนไทย กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

โดยมีค่าลงทะเบียนการเข้าร่วม ดังนี้

องก์ที่ 2  อัตรา 1,000 บาท

องก์ที่ 3 อัตรา 2,500 บาท

 

รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางสาวดารุณี นามห่อ (19 กุมภาพันธ์ 2561 ,13:44 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 19 กุมภาพันธ์ 2561 ,13:51 โดย นางสาวดารุณี นามห่อ)

เอกสารประกอบ
1. เอกสารแนบ