ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร"การเพิ่มประสิทธิภาพการเบิกจ่ายเงินภาครัฐ: และการแก้ไขประเด็นปัญหาที่ถูกต้อง" (รุ่นที่ 6)

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางสาววิภาดา ขจัดมลทิน (20 กุมภาพันธ์ 2561 ,15:05 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ,15:06 โดย นางสาววิภาดา ขจัดมลทิน)

เอกสารประกอบ
1. HT. 005/60 (3)