ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


งานมหกรรมแสดงสินค้านวัตกรรมและผลงาน Startup อุบลราชธานี

ขอเรียนเชิญ คณาจารย์ บุคลากร นักวิจัย และนักศึกษา ผู้สนใจ เข้าร่วมงานมหกรรมแสดงสินค้านวัตกรรมและผลงาน Startup อุบลราชธานี ในวันที่ 30 มีนาคม - 1 เมษายน 2561 ณ ลานอะควาเรียม ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางสาวดารุณี นามห่อ (6 มีนาคม 2561 ,14:29 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 6 มีนาคม 2561 ,14:39 โดย นางสาวดารุณี นามห่อ)

เอกสารประกอบ
1. เอกสารแนบ