ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัคร ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดภาควิชาบริบาลเภสัชกรรม จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้-30 มี.ค. 61

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี (7 มีนาคม 2561 ,13:59 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 7 มีนาคม 2561 ,14:08 โดย นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี)

เอกสารประกอบ
1. รายละเอียด