ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


โรงพยาบาลมนารมย์ รับสมัครงาน ตำแหน่งเภสัชกร

คุณสมบัติ

               -  ปริญญาตรี เภสัชศาสตร์ มีใบประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม

               -  มีความละเอียดรอบคอบ ขยัน ซื่อสัตย์ มีใจรักบริการ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี กระตือรือร้นในการทำงาน

                -  สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเพื่อให้คำแนะนำแก่ผู้รับบริการได้

                -  สามารถทำงานเป็นกะหรือตามรอบเวรได้(ไม่มีเวรดึก)

                -  สามารถทำงานในวันเสาร์ อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ได้ตามที่ทำความตกลงกันในแผนก

 

นใจติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ภญ.วาทินี)

โทร.0-725-9595 ต่อ 1242 

แฟกซ์  0-2398-5874

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี (7 มีนาคม 2561 ,14:45 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 7 มีนาคม 2561 ,15:13 โดย นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี)