ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลอินโดนีเซีย ระดับปริญญาโท

ประชาสัมพันธ์ทุน Kemitraan Negara Berkembang (Developing Countries Partnership) หรือทุน KNB สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาโทในสาขามนุษยศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ สังคมศาสตร์ และการศึกษา (ระยะเวลาศึกษาสูงสุด 24 เดือน) 
 
 
 
กรอกใบสมัครออนไลน์ที่ http://www.knb.ristekdikti.go.id ภายในวันที่ 30 เมษายน 2561
 
ประกาศผลในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนมิถุนายน                              
Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางสาวติณณา ภาษาพรม (12 มีนาคม 2561 ,10:11 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 12 มีนาคม 2561 ,10:13 โดย นางสาวติณณา ภาษาพรม)