ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ขอเชิญผู้สนใจเข้าใช้งานสืบค้นข้อมูล ฐานข้อมูลตำรับยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ (ฐานข้อมูลใหม่)

พิพิธภัณฑ์และสวนสมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
ขอเชิญผู้สนใจเข้าใช้งานสืบค้นข้อมูล "ฐานข้อมูลตำรับยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ" (ฐานข้อมูลใหม่)
โดยสามารถเข้าใช้งานได้ที่เว็บไซต์  http://www.thai-remedy.com

 

โดยผู้สนใจสามารถสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลอื่นๆ ของคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีได้ตามรายละเอียดด้านล่าง
- ฐานข้อมูลเครื่องยาไทย  www.thaicrudedrug.com
- ฐานข้อมูลสมุนไพรไทยเขตอีสานใต้  www.phargarden.com
- ฐานข้อมูลพรรณไม้อ้างอิง www.thaiherbarium.com

 

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางสาวิตรี สอนพงษ์ (8 พฤษภาคม 2561 ,15:25 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 8 พฤษภาคม 2561 ,16:39 โดย นางสาวิตรี สอนพงษ์)

เอกสารประกอบ
1. เอกสารแนบ