ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โควตาพื้นที่ คณะเภสัชศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โควตาพื้นที่

คณะเภสัชศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3

โดยมีกำหนดการยืนยันสิทธิ์ระหว่างวันที่ 9-13 พฤษภาคม 2561

รายละเอียดดัีงเอกสารแนบแนบท้ายประกาศนี้

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์ (10 พฤษภาคม 2561 ,10:05 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 10 พฤษภาคม 2561 ,10:07 โดย นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์)

เอกสารประกอบ
1. ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โควตาพื้นที่ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 3