ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


โครงการประชุมปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอนบุคลากรสุขภาพด้านการใช้ยาอย่างเหมาะสม

ขอเชิญ คณาจารย์ ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการประชุมปฏิบัติการ เรื่อง การพัฒนาการเรียนการสอนบุคลากรสุขภาพด้านการใช้ยาอย่างเหมาะสม ในวันที่ 20 - 22 มิถุนายน 2561 ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางสาวดารุณี นามห่อ (11 พฤษภาคม 2561 ,13:32 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 11 พฤษภาคม 2561 ,13:37 โดย นางสาวดารุณี นามห่อ)

เอกสารประกอบ
1. เอกสารแนบ