ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ประกาศปฏิทินการศึกษาระดับปริญญาตรีและระดับบัณฑิตศึกษา 

ประจำปีการศึกษา 2561 เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2561

ประกอบด้วย

1. ปฏิทินการศึกษาด้านวิชาการ

2. ปฏิทินการศึกษาด้านกิจกรรมพัฒนานักศึกษา

รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายประกาศ

 

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์ (16 พฤษภาคม 2561 ,07:54 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 17 พฤษภาคม 2561 ,13:07 โดย นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์)

เอกสารประกอบ
1. ปฏิทินการศึกษา 2561