ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โควตาพื้นที่ ปีการศึกษา 2561 (เพิ่มเติม ครั้งที่ 4)

มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โควตาพื้นที่

คณะเภสัชศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 เพิ่มเติม ครั้งที่ 4

โดยมีกำหนดการยืนยันสิทธิ์ระหว่างวันที่ 16-20 พฤษภาคม 2561

รายละเอียดดัีงเอกสารแนบแนบท้ายประกาศนี้

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์ (16 พฤษภาคม 2561 ,19:40 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 16 พฤษภาคม 2561 ,19:41 โดย นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์)

เอกสารประกอบ
1. รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โควตาพื้นที่ ปีการศึกษา 2561 (เพิ่่มเติมครั้งที่ 4)