ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ทุน ASEA-UNITET Staff Exchange one Month Scholarship ประจำปี 2561

ขอเรียนเชิญ คณาจารย์และบุคลาการ ผู้สนใจ สมัครเพื่อขอรับทุน SEA-UNITET Staff Exchange ,One Month Scholarship ประจำปี 2561 สมัครได้ที่ สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครีตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 7 สิงหาคม 2561 รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางสาวดารุณี นามห่อ (13 มิถุนายน 2561 ,12:53 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 13 มิถุนายน 2561 ,13:09 โดย นางสาวดารุณี นามห่อ)

เอกสารประกอบ
1. เอกสารแนบ