ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ TCAS3 (กสพท.)

คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต (ภบ. 6 ปี)

ผ่านระบบรับตรงของกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท.) ประจำปีการศึกษา 2561

 

ทั้งนี้ กำหนดให้ผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ดำเนินการยืนยันสิทธิ์ระหว่างวันที่ 14 มิ.ย. - 2 ก.ค. 2561

รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์และคู่มือขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์ รายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายประกาศ

>>> ข้อมูลเพิ่มเติม : การประกาศรายชื่อจากเว็บไซต์ของ ทปอ.

>>> ข้อมูลเพิ่มเติม : เข้าสู่การยืนยันสิทธ์ในเว็บไซต์ www.entry.ubu.ac.th

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์ (14 มิถุนายน 2561 ,13:42 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 14 มิถุนายน 2561 ,14:33 โดย นางสาวนุชจรีย์ มณีจักร์)

เอกสารประกอบ
1. รายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์
2. ขั้นตอนการยืนยันสิทธิ์