ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ทุนอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขอรัฐบาลอินเดีย

ขอเชิญ ผู้สนใจสมัครเพื่อขอรับทุนอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขอรัฐบาลอินเดีย เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความรู้ให้แก่ประเทศสมาชิกเอาเซียน จำนวน 4 หลักสูตร รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางสาวดารุณี นามห่อ (15 มิถุนายน 2561 ,09:20 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 15 มิถุนายน 2561 ,09:23 โดย นางสาวดารุณี นามห่อ)

เอกสารประกอบ
1. เอกสารแนบ