ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


รับสมัครรับคัดเลือกเพื่อจ้างเหมาบริการรายบุคคลตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน 2 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานประจำสำนักงานเลขานุการกลุ่มวิชา

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางสาวชไมภรณ์ บุญแท้ (21 มิถุนายน 2561 ,16:28 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 21 มิถุนายน 2561 ,16:30 โดย นางสาวชไมภรณ์ บุญแท้)

เอกสารประกอบ
1. รายละเอียดประกาศ
2. ใบสมัครสอบคัดเลือก