ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ขอเชิญร่วมการประกวด Clip VDO และส่งผลงานเข้าประกวดได้ตั้งแต่บัดนี้-20 ก.ค. 61

สามารถดาวน์โหลดรายละเอียดกติกาการรับสมัครได้ที่ www.opdc.go.th

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี (28 มิถุนายน 2561 ,09:50 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 28 มิถุนายน 2561 ,09:59 โดย นางสาวสุภาวดี ศรีภักดี)

เอกสารประกอบ
1. รายละเอียด