ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ขอเชิญเข้าร่วมการฝึกอบรมปฏิบัติงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น รุ่นที่ 1/2561

ขอเชิญ คณาจารย์ บุคลากร ผู้สนใจเข้าร่วมการฝึกอบรมปฏิบัติงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น รุ่นที่ 1/2561 ในระหว่างวันที่ 23-26 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี   รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

 

ทั้งนี้ ผู้สนใจ สามารถแจ้งชื่อเข้าร่วมได้ที่ นางสาวดารุณี นามห่อ งานบริการวิชาการ ภายในวันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ก่อนเวลา 12.00 น. เพื่อจักได้ดำเนินการต่อไป

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางสาวดารุณี นามห่อ (4 กรกฎาคม 2561 ,08:50 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 4 กรกฎาคม 2561 ,08:58 โดย นางสาวดารุณี นามห่อ)

เอกสารประกอบ
1. เอกสารแนบ