ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ขอแจ้งราชอาณาจักรสวาซิแลนด์เปลี่ยนชื่อประเทศอย่างเป็นทางการ

     ด้วยงานวิเทศสัมพันธ์ ขอแจ้งเรื่องการเปลี่ยนชื่อราชอาณาจักรสวาซิแลนด์เปลี่ยนชื่อประเทศอย่างเป็นทางการ  จากเดิม Kingdom of Swaziland (ราชอาณาจักรสวาซิแลนด์) เป็น Kingdom of Eswatini (ราชอาณาจักรเอสวาตินี) โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2561  รายละเอียดดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

 

   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

 

 

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางสาวดารุณี นามห่อ (4 กรกฎาคม 2561 ,09:07 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 4 กรกฎาคม 2561 ,09:09 โดย นางสาวดารุณี นามห่อ)

เอกสารประกอบ
1. เอกสารแนบ