ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


โครงการบริการวิชาการเพื่อการศึกษาต่อเนื่อง

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการบริการวิชาการเพื่อการศึกษาต่อเนื่อ โดยกำหนดจัดในวันที่ 21 กรกฎาคม 2561 ณ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางสาวดารุณี นามห่อ (4 กรกฎาคม 2561 ,10:32 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 4 กรกฎาคม 2561 ,10:34 โดย นางสาวดารุณี นามห่อ)