ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


การรับสมัครสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ประจำปี 2561

ขอเชิญ ผู้สนใจ สมัครสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ประจำปี 2561 กำหนดรับสมัคร ดังนี้

1. สมัครด้วยตนเองและขำระเงิน  ตั้งแต่ 1 - 31 สิงหาคม 2561 

2. รับสมัครออนไลน์ วันที่ 6 - 24 สิงหาคม 2561และชำระเงินผ่านธนาคารไทยพาณิชย์

รายละเอียดเพิ่มเติมดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางสาวดารุณี นามห่อ (26 กรกฎาคม 2561 ,09:34 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 26 กรกฎาคม 2561 ,09:40 โดย นางสาวดารุณี นามห่อ)

เอกสารประกอบ
1. เอกสารแนบ