ประวัติคณะ /วิสัยทัศน์ พันธกิจ /แผนยุทธศาสตร์ /การบริหารจัดการ /ข้อมูลและสถิติ /มูลนิธิคณะ /เครือข่ายความร่วมมือ /ข่าวสาร /ค้นหา /สารเภสัชฯ /ติดต่อ /รางวัลแห่งเกียรติยศ /จุลสารฯ


ทุนฝึกอบรมรัฐบาลอินเดีย ภายใต้โครงการ ITEC Programme และTCS of Colombo plan ประจำปี 2561-2562

ขอเชิญ นักศึกษา คณาจารย์ ผู้สนใจ สมัครเพื่อขอรับทุนฝึกอบรมรัฐบาลอินเดีย ภายใต้โครงการ ITEC Programme และTCS of Colombo plan ประจำปี 2561-2562 รายละเอียดดังเอกสารที่แนบ

Share on Facebook


ผู้ประกาศ : นางสาวดารุณี นามห่อ (6 สิงหาคม 2561 ,13:09 | ถูกแก้ไขล่าสุดเมื่อ 6 สิงหาคม 2561 ,13:13 โดย นางสาวดารุณี นามห่อ)

เอกสารประกอบ
1. เอกสารแนบ